Vækstplan for Det Blå Danmark

Publiceret 12-12-2012

I dag offentliggør regeringen Vækstplanen for Det Blå Danmark, som er den første af 8 planer i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, hvor der er nedsat vækstteam på de områder, hvor dansk erhvervsliv er internationalt konkurrenceudsat. Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Planen indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå Danmark også fremadrettet udnytter muligheder i den grønne omstilling, samt skaber vækst og beskæftigelse.

Visionerne for vækstplanen er:

  • Danmark skal være Europas maritime centrum.
  • Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark.
  • Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer. 

Danmark skal være Europas maritime centrum

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af bruttotonnage i verden, kun overgået af Kina, Grækenland og Japan. Samtidig står danske maritime virksomheder samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Med Vækstplanen for Det Blå Danmark styrker vi Danmarks globale position, moderniserer vores regler og sætter fokus på den grønne omstilling i Det Blå Danmark. Vores vision for Det Blå Danmark er, at Danmark skal være Europas maritime centrum, og grønne løsninger er en vigtig del af fremtiden for at opnå dette. Til at understøtte den maritime klynge er der behov for stærke danske kompetencer. Vi vil sætte ind i forhold til markedsføringen af Det Blå Danmark og bedre tiltrækning af udenlandske maritime virksomheder.  Det indebærer også, at vi skal reducere de administrative byrder og generelt forbedre rammevilkårene for erhvervslivet." 

Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark

I arbejdet med vækstplanen har der været stor fokus på grøn skibsfart og grønne løsninger, der giver bedre miljø og danske virksomheder gode muligheder for at klare sig endnu bedre på det globale marked:

Miljøminister Ida Auken:
"Danske virksomheder udvikler løsninger, der begrænser luftforureningen fra skibe, teknologier, der får skibe til at sejle længere på literen og løsninger, der sikrer, at flest mulige dele fra et skib kan genbruges, når det bliver ophugget. Samtidig har danske rederier allerede i stor stil taget de nye, grønne teknologier til sig. Vi står dermed godt rustet til at levere de miljø- og klimaløsninger, som vil blive efterspurgt i takt med, at reglerne skærpes og efterspørgslen efter grøn transport stiger."

Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer

Det Blå Danmarks fundament er adgangen til kompetente og højtkvalificerede medarbejdere. For at understøtte vækstperspektiverne i Det Blå Danmark er det centralt, at de rette kompetencer er til stede. En vigtig faktor i den sammenhæng er konkurrencedygtige maritime uddannelser og forskning, der understøtter væksten:

Uddannelsesminister Morten Østergaard:
"Viden og kompetencer er nøglen til vækst og jobskabelse. Udviklingen af rette kompetencer kræver dialog mellem uddannelser og erhverv. Med vækstplanen styrkes samarbejdet omkring kompetencebehovet i offshorebranchen, og der sættes fokus på samarbejdet omkring uddannelse med andre lande. Viden og innovation er centrale faktorer for den maritime sektor. Derfor styrkes dialogen med sektoren om den maritime forskning." 

Bred forankring

Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark er udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra vækstteamet for Det Blå Danmark og med bidrag fra en bred kreds af interessenter fra den maritime klynge.

Danmark i arbejde - Vækstplan for Det Blå Danmark

Fakta om regeringens vækstteams

In english: Denmark at work - Plan for Growth in the Blue Denmark