Regeringen og Enhedslisten enige om ambitiøs grøn omstillingspakke

Publiceret 11-12-2012

Aftalen vil fremme den grønne omstilling, sikre grønne investeringer for flere hundrede millioner, fremme eksporten samt fastholde produktionsarbejdspladser i bl.a. industrien og den maritime sektor.

Regeringen og Enhedslisten har i dag indgået aftale om udmøntning af finanslovens grønne pakke på Erhvervs- og Vækstministeriets og Handels- og Investeringsministeriets område. På finansloven er der i perioden 2013-2018 afsat 1,55 mia. kr. til at få et større udbytte af Danmarks grønne styrkepositioner og den grønne omstilling, og heraf 150 mio. kr. til  erhvervsrettede initiativer der skal fremme den grønne omstilling og som med aftalen nu føres ud i livet.

Aftalen består af seks initiativer: grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i virksomhederne, grønne maritime løsninger, mindre spild gennem industriel symbiose, grøn omstillingsfond, grønt iværksætterhus og styrket indsats for grøn eksport. Aftalen giver virksomhederne endnu bedre muligheder for at udnytte den grønne omstilling til at skabe vækst og eksport og til at fastholde job i Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Samlet set er jeg rigtig tilfreds med udmøntningen af den ambitiøse grønne omstillingspakke, som vi i regeringen er blevet enige om med Enhedslisten. Jeg er tilfreds med, at vi styrker virksomhedernes muligheder for at investere i grøn omstilling med op til 350 mio. kr. via grønne omstillingslån.
Jeg er også glad for, at vi får mulighed for at følge op på anbefalingerne fra regeringens vækstteams. Det handler bl.a. om at udnytte vækstmulighederne i den maritime klynge, hvor vi på globalt plan er med forrest. Ny grøn maritim teknologi kan både skabe udvikling og produktionsjob og bidrage til at løse miljøudfordringer.
Endelig er jeg glad for, at vi med et nationalt initiativ om industriel symbiose skaber bedre vilkår for ressourceoptimering i industrien og dermed for at produktion også i fremtiden kan ske i Danmark."

Per Clausen, Enhedslisten:
"Enhedslisten lægger afgørende vægt på at få gang i en omstilling, hvor vi skaber nye arbejdspladser på en måde, hvor vi reducerer vores forbrug af jordens ressourcer og holder op med at producere affald. Den aftale vi nu har indgået med regeringen sætter gang i denne udvikling. Det er jeg glad for og stolt af.

Denne aftale er udtryk for en nytænkning, hvor erhvervspolitik og miljøpolitik tænkes i sammenhæng. I stedet for en ensidig fokusering på løn og skat satser vi målrettet på at nedbringe erhvervslivets omkostninger ved at reducere ressourceforbruget og sikre at alle dele af produkterne kan genanvendes, sådan at vi reelt holder op med at producere affald."