Regeringen gør det mindre bureaukratisk at drive virksomhed

Publiceret 14-12-2012

Den 4. oktober modtog regeringen 40 forslag til administrative lettelser fra Virksomhedsforum for Enklere Regler. Nu er forslagene behandlet - og hele 85 pct. gennemføres helt eller delvist.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Det skal være mindre bureaukratisk at drive virksomhed i Danmark. Derfor er jeg meget tilfreds med, at regeringen helt eller delvist gennemfører 85 pct. af de første 40 forslag fra Virksomhedsforum. For eksempel bliver det fremover gratis for alle at foretage opslag i tinglysningssystemet, og det bliver muligt for virksomheder at aflægge deres årsrapport på engelsk.Virksomhedsforums forslag er udtryk for, hvor danske virksomheder oplever offentlige regler og rutiner som byrdefulde i hverdagen. Det er et værdifuldt første indspil til regeringens indsats for enklere regler, og jeg ser frem til at modtage næste runde af anbefalinger." 

Virksomhedsforum for Enklere Regler sendte i oktober 2012 40 forenklingsforslag til regeringen. Regeringen har nu gennemgået forslagene. Ud af de 40 forslag gennemføres 24 forslag helt, 10 forslag gennemføres delvist, og 6 forslag gennemføres ikke. Forslagene spænder bredt og indebærer, at reguleringen eller administrative processer vil blive forenklet på 9 forskellige ministerområder.

De forslag, der nu gennemføres, resulterer blandt andet i flere administrative lettelser for fødevarevirksomhederne, administration af strukturfondsstøtte, lettere adgang til information på SKAT’s hjemmeside og mulighed for at aflægge årsrapport på engelsk. Herudover bliver det fremover gratis for alle virksomheder at foretage opslag i tinglysningssystemet. Mange af tiltagene medfører, at virksomhederne skal bruge mindre tid på at efterleve den offentlige regulering. Andre tiltag indebærer kortere eller mere effektiv offentlig sagsbehandling. Endelig er der tiltag, der skal rette op på uklarheder i reguleringen.

De første 40 forslag fra Virksomhedsforum - og regeringens tilbagemelding - kan findes på hjemmesiden enklereregler.dk. Her findes også regeringens forklaring på de 6 forslag, der ikke gennemføres. Næste runde forslag sendes fra Virksomhedsforum til regeringen inden jul.

Fakta

Generelt

  • Virksomhedsforum for Enklere Regler sendte i oktober 2012 40 forenklingsforslag til regeringen.
  • Regeringen har nu gennemgået forslagene. Ud af de 40 forslag gennemføres de 34 helt eller delvist (24 forslag gennemføres helt, 10 forslag gennemføres delvist, og 6 forslag gennemføres ikke). Det giver en samlet gennemførelsesprocent på 85 pct.
  • De 34 forslag, der gennemføres helt eller delvist, fordeler sig på 9 ministerier, og regeringens tilbagemelding kan findes her: http://www.enklereregler.dk
  • Her findes også regeringens forklaring på de 6 forslag, der ikke gennemføres.

Eksempler på forslag, der gennemføres

  • Virksomheder, hvis arbejdssprog er engelsk, kan aflægge deres årsrapport på engelsk. Målet er, at de berørte virksomheder allerede vil kunne aflægge årsregnskabet for 2013 på engelsk.
  • Producenter og importører af batterier, der markedsfører små mængder batterier, vil ikke længere være omfattet af kravet om tilbagetagning, og alle virksomheder kan fremover registreres i Dansk Producentansvarssystem via virk.dk.
  • Landmænd vil lettes for en række administrative byrder, og vil få bedre og klarere information om ulovlige pesticider.
  • Realkreditinstitutter, banker, ejendomsmæglere og andre virksomheder skal ikke længere administrere udgifter til opslag i tinglysningssystemet. Det bliver fremover gratis for alle at foretage opslag i tinglysningssystemet.
  • Nogle forenklingsforslag kræver, at reglerne på EU-niveau ændres. Regeringen vil arbejde for, at forenklingerne kan gennemføres.