Ny ambitiøs innovationsstrategi skal sikre mere vækst og beskæftigelse

Publiceret 20-12-2012

Regeringen lancerer Danmarks nationale innovationsstrategi og sætter dermed gang i et paradigmeskift for innovationspolitikken.

En ny national innovationsstrategi skal sikre, at de betydelige offentlige investeringer i forskning, innovation og uddannelse i højere grad omsættes til nye løsninger på samfundsudfordringer samt vækst og jobskabelse i erhvervslivet.

Regeringen har den 20. december præsenteret Danmarks nationale innovationsstrategi, hvor den sætter ind på tre områder:

Regeringen har den 20. december præsenteret Danmarks nationale innovationsstrategi, hvor den sætter ind på tre områder:

  • Samfundsudfordringer skal drive innovation: Efterspørgsel efter løsninger på konkrete samfundsudfordringer skal prioriteres højere i den offentlige innovationsindsats.
  • Mere viden skal omsættes til værdi: Fokus på gensidig videnudveksling mellem virksomheder og videninstitutioner og mere effektive innovationsordninger.
  • Uddannelser skal øge innovationskapaciteten: En kulturændring i uddannelsessystemet med mere fokus på innovation.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Innovationsstrategien indgår sammen med blandt andet konkurrenceudspillet og arbejdet med de otte vækstteams som et vigtigt element i regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik. De store offentlige investeringer i forskning og innovation skal i højere grad omsættes til vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Samtidig skal vi blive bedre til at få nye innovative produkter og løsninger hurtigere ud på markedet. Derfor omlægger vi Fornyelsesfonden til en markedsmodningsfond, som særligt skal hjælpe små og mellemstore virksomheder med at overvinde de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen."