Ny referencesats og kalkulationsrente

Publiceret 17-12-2012

Referencerenten er en rentesats, som fastsættes af Kommissionen hvert år.

Den nye basissats til beregning af referencesatsen og kalkulationsrenten i Danmark er: 0,85 % pr. 1.1.2013 

Den til enhver tid gældende referencerente findes på EU Kommissionens hjemmeside her

Vær opmærksom på, at afhængig af brugen af referencesatsen skal margenerne som defineret i nedenstående meddelelse lægges til denne basissats.

Læs mere i Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten i EU-Tidende nr. C 014 af 19/01/2008 s. 6 - 9 og i Kommissionens meddelelse om en teknisk tilpasning af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten (2001/C 66/07).