Flere kvinder til tops i dansk erhvervsliv

Publiceret 14-12-2012

Regeringen vil have flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Derfor har regeringen udviklet en helt ny model, der skal sikre flere kvinder i toppen af de 1.100 største virksomheder i Danmark og alle statslige virksomheder. Folketinget har i dag vedtaget den lovgivning, der ligger bag modellen.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Vi har fundet en rigtig god løsning, hvor vi forpligter virksomhederne til at arbejde med at få flere kvinder i toppen af dansk erhvervsliv uden at tvinge en fast kvote ned over hovedet på dem. Et helt centralt element ved lovforslaget er, at vi også sætter fokus på kvinder i ledelseslagene under bestyrelsesniveau. Det betyder også, at vi styrker rekrutteringsgrundlaget til bestyrelserne."

Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen:
"Danmark har nogle af verdens bedst uddannede kvinder. Men alt for få af dem ender med at bruge deres gode uddannelse i en ledende stilling både på topchefniveau og i bestyrelser. Det gør vi nu noget ved. Jeg er meget glad og stolt over, at vi i dag har taget et meget vigtigt skridt for ligestillingen i Danmark. Vi har i mange år talt og talt om, hvordan vi kan få flere kvinder i toppen. I dag sætter vi endelig handling bag ordene med en ny model, der vil medvirke til, at der kommer flere kvinder i både ledelse og bestyrelser. Det er en stor dag for ligestillingen." 

Med modellen forpligtes de 1.100 største virksomheder og alle statslige virksomheder/institutioner til at sætte sig måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen og til at udarbejde politikker for, hvordan man kan få flere kvinder i ledelsen generelt. 

Folketinget har i dag vedtaget følgende to lovforslag:

Ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og forskellige andre love.

Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. 

Fakta om modellen

Formålet med lovforslagene er, at skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser m.v. således, at der kommer en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i virksomhedernes øverste ledelsesorganer og i ledelse generelt. 

Den samlede udmøntning af regeringens lov indeholder følgende elementer:

  • Det pålægges de ca. 1100 største virksomheder at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.
  • De ca. 1100 største virksomheder skal have en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.
  • Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal mv. i årsrapporten. De statslige virksomheder og institutioner skal uanset størrelse opstille måltal, og virksomheder og institutioner med over 50 medarbejdere skal udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen.

De statslige institutioner og virksomheder skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal mv.