Enighed om retningen for regional vækst og beskæftigelse i Danmark

Publiceret 03-12-2012

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen mødtes i dag med EU-kommissæren for Regionalpolitik, Johannes Hahn, for at drøfte sammenhængen mellem den europæiske vækststrategi EU2020 og den danske regionalpolitiske indsats efter 2013.

EU-kommissæren for regionalpolitik, Johannes Hahn, var i dag i Danmark for bl.a. at præsentere Kommissionens anbefalinger til, hvad Danmark skal bruge midlerne fra EU's Regionalfond og EU's Socialfond til fremover.

Kommissionen peger i sine anbefalinger blandt andet på betydningen af innovation, virksomhedsudvikling, social inklusion, uddannelse samt grøn omstilling.

I den forbindelse mødtes kommissæren også med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen, der er ansvarlig for de to fonde i Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Vi har modtaget Kommissionens anbefalinger til, hvordan vi bedst muligt kan understøtte vækst og beskæftigelse. På mange områder er der overensstemmelse mellem Kommissionens anbefalinger og regeringens arbejde. Det gælder områder som fx innovation, grøn omstilling og uddannelse.
Derfor glæder jeg mig til, at vi i tæt dialog med Kommissionen og de nationale interessenter, fortsætter samarbejdet om udviklingen af rammerne for anvendelsen af Regionalfonden og Socialfonden frem til 2014." 

Fakta:

EU's Regionalfond og EU's Socialfond skal sammen med EU's Landdistriktsfond og EU's Hav- og Fiskerifond i perioden 2014-2020 understøtte realiseringen af den fælles europæiske vækststrategi EU2020.

Danmark skal med udgangspunkt i de juridiske rammer for fondenes anvendelse og de særlige udfordringer, der kan identificeres i Danmark og i de danske regioner, udarbejde en partnerskabsaftale med Kommissionen, der beskriver den strategiske anvendelse af fondene i Danmark. Desuden skal der for hver fond udarbejdes et operationelt program, som nærmere præciserer, hvad den enkelte fond kan støtte. Partnerskabsaftalen og de operationelle programmer udarbejdes i et partnerskab af offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter m.fl. og planlægges godkendt i Kommissionen ca. 1. januar 2014.

EU's Regionalfond og EU's Socialfond anvendes til at fremme vækst og beskæftigelse i de danske regioner og midlerne udmøntes via de regionale vækstfora på baggrund af bl.a. de regionale erhvervsudviklingsstrategier, der sætter fokus på de enkelte regioners styrker og svagheder.