Bedre klagesystem for udbud

Publiceret 21-12-2012

Regeringen vil ændre reglerne for klager om udbud på en række områder. Klagesystemet skal være mere smidigt og effektivt til fordel for både indkøbere og leverandører

Klagesager i udbud koster mange penge og giver ofte store forsinkelser i projekterne. I de seneste år er antallet af klager over udbud steget, og samtidig får færre klagere medhold i deres sag.

Regeringen agter derfor at fremsætte forslag om at ændre reglerne for klager over udbud. Blandt andet skal klagefristerne hos Klagenævnet for Udbud være kortere, og klagenævnet skal have bedre muligheder for at afvise klager.

Effektiviseringen af klagesystemet skal nedbringe antallet af udsigtsløse klager. Det kan frigøre ressourcer i Klagenævnet for Udbud, så sagsbehandlingstiden kan blive kortere.

Et effektivt klagesystem er en fordel for både tilbudsgivere og ordregivere, og kortere sagsbehandlingstider vil bidrage til, at projekterne bliver færdige til tiden.

Med de nye tiltag følger ministeren anbefalingerne fra en arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af klagesystemet for udbud.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Vi skal sørge for, at vi har et effektivt og smidigt klagesystem for udbud. Det er vigtigt, fordi det vil understøtte konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver. Det skaber nemlig lige adgang til offentlige kontrakter for alle virksomheder, og det offentlige får de bedste anskaffelser til prisen." 

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:
"Forenklingen af klagesystemet er et blandt flere tiltag, som skal gøre det nemmere for kommuner og regioner at gennemføre udbud. Vi har i de seneste år brugt for mange af samfundets ressourcer på grundløse klager, og det er den udvikling, vi vil stoppe. Det er vigtigt at modernisere de rammebetingelser, der kan understøtte konkurrenceudsættelse." 

Fakta om anbefalingerne fra ”Arbejdsgruppen vedrørende serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud”

Arbejdsgruppens rapport