Bedre klagemuligheder ved e-handel i EU

Publiceret 11-12-2012

Rådet og Europa-Parlamentet er blevet enige om regler, der giver forbrugerne bedre mulighed for at klage både på hjemmemarkedet og ved køb på tværs af landegrænserne i EU. Det skal styrke den grænseoverskridende e-handel i EU.

Med de nye regler kan forbrugere i EU få behandlet deres klage over varer og tjenester købt i EU uden at gå til domstolene. Samtidig bliver der oprettet en online platform, der videresender forbrugernes klager på tværs af grænserne til den rette klageinstans inden 30 dage. Forslaget er et af de 12 nøgleinitiativer i EU’s vækstpakke, den såkaldte ’Akt for Det Indre Marked’.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Det er min forhåbning, at det nye system vil fremme e-handel på tværs af grænser.  Der er klare gevinster for både virksomheder og forbrugere ved mere e-handel. Forbrugeren får adgang til et større udvalg af varer, og virksomhederne får adgang til flere markeder.
For at skabe et digitalt indre marked i EU er det vigtigt, at forbrugerne føler sig trygge nok til at handle på internettet i andre EU-lande.
Mange forbrugere ved ikke i dag, hvor de kan henvende sig, hvis de har handlet via internettet i et andet EU-land, og varen ikke bliver leveret. Med de nye regler sikres det, at forbrugere i alle EU-lande kan klage over deres køb og for online-køb oprettes en online platform, hvor man kan klage over grænseoverskridende køb på internettet."

Alternativ tvistløsning på forbrugerområdet er hurtigere, billigere og nemmere at anvende end domstolsprocedurer. Europa-Kommissionen anslår, at generel adgang til alternativ tvistløsning af god kvalitet i hele EU vil betyde besparelser for forbrugerne på ca. 22,5 mia. om året.

Det nye klagesystem skal nu implementeres i medlemslandene og forventes at træde i kraft i 2015.

Faktaark