Annette Vilhelmsen: Kreditsituationen er fortsat stram for SMV'er

Publiceret 21-12-2012

Ny redegørelse viser, at adgangen til kredit fortsat er stram - særligt for de små og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen:
"De små og mellemstore virksomheder oplever stadigt, at de har vanskelige finansieringsvilkår. Det skyldes bl.a. følgerne af den finansielle krise, ligesom uroen om europæisk økonomi, behovet for konsolidering og svage vækstudsigter har medført en strammere kreditpolitik i bankerne. Regeringen har taget en række initiativer for at fremme adgangen til finansiering for især små og mellemstore virksomheder. Senest har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget gennemført en Kreditpakke, der muliggør udlån for mere en 12 mia. kr. til især små og mellemstore virksomheder som igangsættes inden årets udgang. Samtidig har udvalget om erhvervsobligationer som finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder afleveret sine anbefalinger og regeringen har igangsat et lovforberedende arbejde med det formål få skabt et mere velfungerende finansieringsmarkeder, der giver små og mellemstore virksomheder bedre adgang til finansiering." 

Hovedresultater i redegørelsen:

  • Det samlede nominelle udlån fra realkredit- og pengeinstitutter til erhverv er faldet med 2 pct. det seneste år. Siden ultimo 2008, er det samlede udlån til erhverv faldet med knap 5 pct. Faldet dækker over betydelige forskydninger imellem penge- og realkreditinstitutterne.
  • For husholdningerne er billedet et lidt andet. Her er det samlede udlån steget med én pct. over det seneste halve år.
  • Det er særligt blandt de små og mellemstore virksomheder, at der opleves finansieringsudfordringer.

Redegørelsen om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark er den syvende i rækken af halvårlige redegørelser, som ministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.

Redegørelse om udviklingen af kreditmuligheder i Danmark