Regeringen nedsætter Vækstteam for fødevarer

Publiceret 23-08-2012

Nyt vækstteam med Arladirektør Peder Tuborgh i spidsen skal komme med anbefalinger til styrket vækst og beskæftigelse i fødevaresektoren.

Øget befolkningstilvækst og velstandsstigning medfører en stigende global efterspørgsel efter fødevarer. Udviklingen lægger pres på verdens knappe naturressourcer og nødvendiggør en grøn omstilling af den globale fødevareproduktion. Det giver store muligheder for danske virksomheder, som kan få del i det voksende globale marked for en ressourceeffektiv fødevareproduktion og for fødevarer af høj kvalitet.

Derfor har erhvervs- og vækstministeren i samarbejde med fødevareministeren og uddannelsesministeren i dag nedsat et vækstteam for fødevarer og afholder det første dialogmøde med en bred kreds af virksomheder, forskere og organisationer. Formålet med dialogmødet er at få en række forslag til, hvordan Danmark kan udnytte fødevaresektorens vækstpotentiale. Forslagene vil indgå i vækstteamets arbejde med at udforme konkrete anbefalinger til styrket vækst på området.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Verdens behov for en øget og ressourceeffektiv fødevareproduktion er en mulighed for danske fødevarevirksomheder til at udnytte deres stærke kompetencer og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Vi skal derfor sikre gode vilkår for fødevareproduktionen i Danmark. Jeg glæder mig over, at fremtrædende erhvervsfolk og videnpersoner har sagt ja til at indgå i regeringens nye vækstteam for fødevarer.

Fødevareminister Mette Gjerskov:

Fremtidens forbrugere vil vælge bæredygtighed og kvalitet – i hvert fald for produkter i den prisklasse, vi vil kunne levere. Derfor skal Danmark være først, når det gælder grøn omstilling af fødevaresektoren. Vi ved også, at verden bliver mødt af et stigende behov for vand, mad og energi. Derfor skal vi skabe en mere bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. Vi skal sørge for, at så lidt som muligt går til spilde og skabe mere værdi af færre ressourcer. Den danske fødevaresektor kan her bidrage med teknologi og kloge løsninger. Jeg ser frem til at høre vækstteamets bud på, hvordan potentialet udløses og skaber endnu mere vækst og beskæftigelse.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

En effektiv og bæredygtig fødevareproduktion er nødvendig for at skabe vækst og konkurrencemæssigt forspring. De stærke danske forskningsmiljøer skaber gode forudsætninger for at udvikle sunde ernæringsrigtige og velsmagende fødevarer af høj kvalitet, der kan imødekomme disse krav. Et fortsat tæt samarbejde mellem videninstitutioner og erhvervsliv er samtidig vigtigt for at sikre, at der kontinuerligt tænkes i innovative og konkurrencedygtige løsninger og uddannes medarbejdere med kompetencer i international topklasse.

Formand for vækstteamet for fødevarer Peder Tuborgh:

Det er en meget spændende udfordring, vækstteamet og jeg har fået. Danske virksomheder har allerede stor viden og ekspertise inden for effektiv fødevareproduktion, som i stigende grad efterspørges på det globale marked. Fødevarer udgør i dag ca. 20 pct. af Danmarks eksport, men vi skal blive endnu bedre til at udvikle og forny os og omsætte vores viden til nye eksportmuligheder. Jeg ser frem til sammen med vækstteamet at udarbejde konkrete anbefalinger til, hvordan væksten i fødevaresektoren kan styrkes.

Debatoplæg  

Faktaark - Fødevareområdets betydning i dansk økonomi

Faktaark - Regeringens arbejde med vækst i fødevaresektoren