Ole Sohn underskriver aftale om hurtigere og lettere patentbeskyttelse i Kina til danske virksomheder

Publiceret 27-08-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har i dag underskrevet en aftale, der sikrer, at danske virksomheder får mulighed for en hurtigere og mere effektiv behandling af deres patentansøgning i Kina.

Under sit besøg i Kina har erhvervs- og vækstminister Ole Sohn i dag underskrevet en aftale, der baner vej for etablering af et såkaldt ’Patent Prosecution Highway program’ mellem Patent og Varemærkestyrelsen og den Kinesiske Patentmyndighed.

En PPH-aftale er en bilateral aftale mellem to landes patentmyndigheder, der betyder, at de kan bruge hinandens arbejde i forbindelse med behandlingen af en patentansøgning om den samme opfindelse.

Dermed får ansøgere fra både Danmark og Kina mulighed for en fremskyndet sagsbehandling af deres ansøgning.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er glad for, at vi har opnået en aftale om fremskyndet sagsbehandling af danske virksomheders patentansøgninger i Kina. Med Patent Prosecution Highway aftalen har danske virksomheder fået en mulighed for en hurtigere og lettere patentbeskyttelse i Kina.
Kina er et meget vigtigt marked for danske virksomheder, og det afspejles bl.a. i det stærkt stigende antal patentansøgninger fra danske virksomheder, der indleverede knap 750 ansøgninger i 2010. Dette er omtrent en fordobling inden for blot 5 år. Det er derfor afgørende for virksomhederne, at vi skaber de bedst mulige betingelser for patentering i Kina.
Med aftalen bliver Danmark et af de første lande i Europa, der får mulighed for at tilbyde virksomheder en hurtigere patentindgang i Kina.

Danmark etablerede sin første PPH aftale med Japan i 2008, og har siden fået aftaler med USA, Korea, Canada, Rusland og Israel. Den Kinesiske Patentmyndighed har foreløbig indgået Patent Prosecution Highway aftaler med Japan, USA, Korea, Rusland og Tyskland.

Globalt set er der indleveret ca. 20.000 anmodninger om PPH behandling. 25 patentmyndigheder deltager foreløbig i PPH programmet.

Faktaark