Vækst og velfærd skal gå hånd i hånd

Publiceret 17-04-2012

Regeringen vil styrke væksten i danske sundheds- og velfærdsvirksomheder. Derfor afholdes i dag et dialogmøde med førende erhvervsfolk og organisationer. Erhvervs- og vækstministeren, økonomi- og indenrigsministeren, sundhedsministeren og uddannelsesministeren er værter for mødet. Samtidig nedsættes et vækstteam, der skal komme med anbefalinger til regeringen på erhvervsområdet.

I de kommende år stiger den internationale efterspørgsel efter nye, innovative sundheds- og velfærdsløsninger, der kan være med til at løse udfordringerne som følger af aldrende befolkninger og flere livsstilssygdomme i OECD-landene. Samtidig vil de nye vækstlande blive nye store markeder på sundheds- og velfærdsområderne i takt med stigende velfærd og øgede forventninger til behandling og pleje.

Danske sundheds- og velfærdsvirksomheder har gode muligheder for at få del i det globale vækstpotentiale. Men den internationale konkurrence er skærpet. Mange andre lande rundt om i verden har fokus på at udnytte mulighederne inden for sundheds- og velfærdsområdet og investerer betydeligt bl.a. i forskning og udvikling, innovation og uddannelse. Derfor er der brug for et eftersyn af vækstvilkårene på erhvervsområdet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Danske sundheds- og velfærdsvirksomheder har en række styrker inden for bl.a. hjælpemidler, lægemidler og medicoteknik – og sundheds- og velfærdsvirksomhederne har stor betydning for vækst og beskæftigelse. Vi skal derfor sikre, at der er gode rammer for at udvikle, producere og investere i Danmark på sundheds- og velfærdsområdet. Vækstteamet med Allan Søgaard Larsen i spidsen får til opdrag at efterse vækstvilkårene på området, og jeg ser frem til at modtage deres anbefalinger.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:

Ny teknologi giver også værdi i forhold til sundheds- og velfærdsydelser. Det er godt for den enkelte, og det er godt for produktiviteten i den offentlige sektor. Og her er det helt oplagt, at vi bl.a. ser på, hvordan den offentlige og den private sektors samarbejde udvikler sig, og hvor og hvordan samarbejdet kan forbedres.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag:

Når nye produkter og løsninger på sundhedsområdet udvikles i Danmark, så er de danske patienter og medarbejdere i sundhedsvæsnet også de første, der får glæde af det. Vi har derfor alle en fælles interesse i, at der er et godt og frugtbart samarbejde mellem den offentlige sundhedssektor og den danske sundhedsindustri om forskning og udvikling af nye produkter, der kan styrke kvaliteten og ressourceudnyttelsen i sundhedsvæsnet. Det er det, vi har brug for i Danmark – og det kan eksporteres.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Danmark har i dag internationalt førende vidensmiljøer og globalt konkurrencedygtige virksomheder. Forudsætningen for, at vi fortsat kan styrke vækst og beskæftigelse på området, er en veluddannet arbejdsstyrke, fremragende forskning og rammer, der skaber grundlag for innovation på stor skala. Jeg ser frem til at modtage vækstteamets input til, hvordan både det offentlige og private kan bidrage til at forstærke samarbejdet, så viden bliver til innovative løsninger, som reelt forandrer vores måde at levere sundhed og velfærd til borgerne på.

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger nedsættes af erhvervs- og vækstministeren, handels og investeringsministeren, økonomi- og indenrigsministeren, sundhedsministeren og uddannelsesministeren og vil senest den 15. november aflevere sine anbefalinger til ministrene. På baggrund af anbefalingerne udarbejder regeringen en handlingsplan for styrket vækst på sundheds- og velfærdsområdet.

Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr:

Jeg ser frem til anbefalingerne fra vækstteamet. Sundheds- og velfærdsindustrien er en af dansk eksports styrkepositioner. Industrien står i dag for totalt set 13 pct. af dansk eksport, svarende til ca. 75 mia. kr. Men potentialet er endnu større, og vækstteamets arbejde skal bidrage til at udnytte dette potentiale. Samtidig er sundheds- og velfærdssektoren et prioriteret område for vores arbejde med at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark. De stærke danske kompetencer gør Danmark interessant som investeringsland, men konkurrencen om investeringer er hård. Derfor skal vi være opmærksomme på at tilbyde de udenlandske virksomheder de rette vilkår for at lægge aktiviteter her i landet. Aktiviteter, der bidrager til at skabe yderligere vækst og beskæftigelse i Danmark.

Debatoplæg

Bilag til debatoplæg om initiativer på sundheds- og velfærdsområdet

Fakta om vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger

Fakta om ny erhvervs- og vækstpolitik