Sparekassen Østjylland håndteret via Bankpakke IV

Publiceret 22-04-2012

Finanstilsynet har været på inspektion i Sparekassen Østjylland. Det har vist sig, at sparekassen ikke længere opfylder solvenskravene i lovgivningen til at drive pengeinstitut.

Finanstilsynet fastsatte derfor fredag en frist til søndag over for sparekassen med henblik på at rette op på kapitalgrundlaget. Sparekassen Østjylland har ikke været ikke i stand til at finde den nødvendige kapital. Til gengæld er det med medgift fra Indskydergarantifonden og staten lykkedes at finde en løsning for pengeinstituttet, som sikrer, at ingen indskydere lider tab.

Denne Bankpakke IV-løsning indebærer, at langt de fleste kunder, herunder alle privatkunder og erhvervsengagementer under 5 mio. kr., samt alle medarbejderne bliver overtaget af Sparekassen Kronjylland. Den resterende del overføres til et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S med henblik på afvikling eller videresalg.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er en kedelig situation, Sparekassen Østjylland er havnet i.
Jeg glæder mig over, at Bankpakke IV igen har vist sit værd, så der er fundet en løsning, der sikrer at ingen normale indlån lider tab, og at langt de fleste kunder med det samme kommer over i Sparekassen Kronjylland.
Kun et mindre antal erhvervskunder bliver overført til Finansiel Stabilitet A/S, hvor der arbejdes for en redelig afvikling, herunder at levedygtige engagementer kan videreføres. Alle kunderne er sikret, at de kan få udført de praktiske daglige bankforretninger som hidtil.
Det er alene den ansvarlige garantkapital og staten, som får tab. Statens tab på den indskudte hybride kernekapital samt tabet på den individuelle statsgaranti i Sparekassen Østjylland vil blive dækket af indtægter under bankpakkerne, hvor der fortsat er overskud.
Jeg vil gerne understrege, at det forhold, at en lokal sparekasse kan gå ned, ikke er et udtryk for, at der generelt er problemer blandt danske pengeinstitutter. Der er i de senere år sket en konsolidering blandt danske sparekasser, som har bidraget til en stærkere sparekassesektor.