Spar Salling Sparekasse overtages af Den Jyske Sparekasse

Publiceret 22-04-2012

Finanstilsynet har været på inspektion i Spar Salling Sparekasse. Det har vist sig, at sparekassen ikke længere opfylder solvenskravene i lovgivningen til at drive pengeinstitut.

Finanstilsynet fastsatte derfor fredag en frist til søndag over for sparekassen med henblik på at rette op på kapitalgrundlaget. Sparekassen har ikke været i stand til at finde den nødvendige kapital.

Til gengæld er det lykkedes at finde en løsning for pengeinstituttet med medgift fra Indskydergarantifonden. Spar Salling Sparekasse bliver i sin helhed overtaget af Den Jyske Sparekasse, der modtager en medgift fra Indskydergarantifonden i henhold til medgiftsordningerne. Aftalen skal endeligt godkendes af repræsentantskabet i Den Jyske Sparekasse.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Det er trist, at Spar Salling Sparekasse er blevet nødlidende.
Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at håndtere denne sparekasse gennem brug af en medgift fra Indskydergarantifonden, så ingen almindelige indskydere får tab.
Spar Salling Sparekasse overdrages i sin helhed til Den Jyske Sparekasse, hvorfor bankkunderne ikke skal ud og finde en ny bankforbindelse og etablere nye lån. Deres dankort og andre betalingskort fungerer som hidtil.
Det er alene den ansvarlige garantkapital og staten, som får tab. Statens tab på den indskudte hybride kernekapital mv. vil blive dækket af indtægter under bankpakkerne, hvor der fortsat er overskud.
Som jeg tidligere har tilkendegivet, er det forhold, at to sparekasser er gået ned, ikke et udtryk for, at der generelt er problemer blandt danske sparekasser. Det er fortsat min opfattelse, at den danske pengeinstitutsektor generelt er sund og levedygtig.