Mindeord for Mærsk Mc-Kinney Møller

Publiceret 16-04-2012

Det er med stor sorg, at jeg i dag har modtaget beskeden om, at Mærsk Mc-Kinney Møller ikke længere er i blandt os. Dermed har Danmark mistet et af de største ikoner i dansk erhvervsliv.

Mærsk Mc-Kinney Møller har spillet en stor rolle for dansk erhvervsliv og for Det Blå Danmark. Med dygtighed og fremsynethed formåede Mærsk Mc-Kinney Møller at skabe en global virksomhed, og hans virke vækker genklang og beundring i hele verden.

Mærsk Mc-Kinney Møller havde gennem hele sit liv en glimrende forståelse for, hvordan en moderne virksomhed agerer i vores globaliserede verden. Han vidste, at høj kvalitet og ordentlighed var – og er – den rette kurs frem.

Med tabet af Mærsk Mc-Kinney Møller har vi mistet et menneske, der for altid vil være tæt knyttet til dansk skibsfart og den flotte position, som erhvervet har globalt. Vi vil savne hans store engagement og aktive virke, der har medvirket til at sikre Danmark global gennemslagskraft i den maritime verden.

Æret være hans minde.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn