Hovedstaden spiller en vigtig rolle for vækst i Danmark

Publiceret 18-04-2012

Vækstforum Hovedstaden og regeringen har i dag drøftet, hvordan parterne kan samarbejde om at skabe gode rammer for vækst og erhvervsudvikling i Hovedstaden.

Vækstforum Hovedstaden mødtes i dag med erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, uddannelsesminister Morten Østergaard og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen. Fokus for mødet var de erhvervs- og vækstpolitiske muligheder og udfordringer i hovedstadsregionen. På mødet indgik parterne en aftale om et styrket samarbejde om vækstindsatsen de kommende år.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Udviklingen i Region Hovedstaden er vigtig for væksten i Danmark. Derfor er jeg glad for, at vi i dag har indgået en aftale om at forbedre vækstvilkårene i regionen. Særligt ser jeg frem til samarbejdet med Vækstforum Hovedstaden om en styrket indsats på sundheds- og velfærdsområdet, hvor vi i Danmark har et godt udgangspunkt for at udnytte det internationale vækstpotentiale.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Forskning er en central kilde til innovation. Det er afgørende, at vi hele tiden forbedrer betingelserne for at udføre forskning i verdensklasse. Det gælder eksempelvis den kommende fælles-europæiske neutron forskningsfacilitet ESS, der vil få Øresundsregionen til at lyse op på det globale forskningskort. Jeg er glad for, at Region Hovedstaden bidrager med en regional platform til at sikre, at forskningsinstitutioner og erhvervsliv også vil have fokus på vækstmulighederne.

Minister for by, bolig og landdistriker Carsten Hansen:

Vækstpartnerskabet med hovedstaden, der blandt andet omtaler arbejdet med en hovedstadsstrategi, viser, hvor stor vægt regeringen lægger på, at vores hovedstad kan virke som katalysator for udviklingen i hele landet.

Formand for Vækstforum Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen:

Hovedstadsregionen er Danmarks absolut stærkeste kort til at skabe vækst i hele Danmark, bl.a. fordi vi har stærke erhvervsmæssige styrkepositioner i regionen inden for medico, it, klima og energi. Men vi har brug for at investere i hovedstadsregionen, hvis den skal bevare og udvikle sin position som vækstmotor og internationalt knudepunkt. For at det kan lade sig gøre, er det nødvendigt at fremtidssikre vores infrastruktur og få flere direkte forbindelser fra verdens øvrige storbymetropoler til Københavns Lufthavn. Jeg ser også frem til at spille sammen med regeringen om en ny hovedstadsstrategi, der kan stille skarpt på udviklingen af hovedstadsregionen.