Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken - danskernes adgangsbillet til netværkssamfundet

08-09-1999

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Centrum-Demokraterne er enige om følgende principaftale om regulering af telesektoren. 

Principaftale om sigtelinjer for telepolitikken

Tillæg til aftale om frekvenspolitiske initiativer

Supplement til tillæg til aftale om frekvenspolitiske initiativer