Redegørelse om Bedre Regulering for Erhvervslivet 2023

04-06-2024

Regeringen udarbejder hvert år en redegørelse til Folketinget med det formål at oplyse om udviklingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser for det forgange års erhvervsrettede regulering. Redegørelsen tager udgangspunkt i opgørelserne af de enkelte ministeriers gennemførte regulering og initiativer for 2023, som har været rettet mod erhvervslivet.