Et iværksætterland i verdensklasse

12-06-2024

Iværksættere har en særlig værdi for et samfund. De kommer med nye ideer, løsninger og produkter. De udfordrer det eksisterende erhvervsliv til at blive bedre og tænke nyt. Derfor vil regeringen styrke iværksætternes muligheder markant, så vi får en stærkere iværksætterkultur med langt stærkere rammer for fremtidens virksomheder. Med strategien ”Et iværksætterland i verdensklasse” afsætter regeringen 2,1 mia. kr. i årene 2024-2026 og mere end 1,1 mia. kr. om året fra 2027.