Strategi for grønne job i landbruget og følgeerhverv

26-02-2024

Strategien præsenterer tiltag inden for fem pejlemærker, der skal understøtte grønne job i landbruget og følgeerhverv. Formålet med strategi for grønne jobs i landbruget og følgeerhverv er derfor at samle relevante initiativer, der understøtter udviklingen af jobs i dansk landbrugs- og fødevareproduktion, og sætte en samlet retning for området. Så vi kan cementere Danmarks rolle som en førende nation inden for landbrugs- og fødevareløsninger. Og så vi kan lægge sporene til, at den grønne omstilling kan blive en katalysator for vækst og beskæftigelse i landbruget og følgeerhvervene. Det handler om at sikre gode rammevilkår, der kan understøtte erhvervslivets evne og vilje til at skabe fremtidens grønne løsninger og jobs.