Redegørelse om virksomheders grønne omstilling

21-04-2024

Danmark skal være et grønt foregangsland, som andre lande har lyst til at efterfølge. Det stiller store krav til virksomhederne og til, at rammerne er på plads.

Derfor kortlagde Erhvervsministeriet i foråret 2023 centrale udfordringer og forudsætninger for den grønne omstilling.

Analysen identificerede fire fundamentale temaer: regulering, adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer, kritisk import og råstoffer og finansiering. Temaer, som skal være på plads, for at Danmark kan beholde sin position som et grønt produktionsland med grønne styrkepositioner.

Denne redegørelse går et spadestik dybere og gør status, knap et år senere.