Redegørelse om bedre regulering for erhvervslivet 2022

02-06-2023

Regeringen redegør årligt for udviklingen i de erhvervsøkonomiske omkostninger og lettelser for erhvervslivet i Danmark. Redegørelsen er baseret på ministeriernes løbende opgørelser over konsekvenserne for danske virksomheder ved erhvervsrettet regulering og øvrige initiativer med væsentlige direkte erhvervsøkonomiske konsekvenser.