Iværksætteri i Danmark - Aktuelle udfordringer

01-06-2023

Det danske iværksættermiljø står på et godt fundament, og en ny analyse fra Erhvervsministeriet viser, hvordan dansk iværksætteri kan styrkes endnu mere i fremtiden.

Iværksætteri i Danmark blev offentliggjort den 1. juni 2023. Den 21. juni 2023 er data i figur 2.6 og 2.7 om IPO (Initial Public Offering) og tilhørende tekst blevet justeret. Justeringerne skyldes, at der i de oprindelige data bl.a. indgik noterede virksomheder, der er blevet noteret på en ny børs eller dobbeltnoteret.