Making EU Trade in Services Work for All

29-11-2018

En ny rapport fra Copenhagen Economics viser, at handlen med tjenester bliver vigtigere for EU’s konkurrenceevne, men at der fortsat er et uudnyttet potentiale.Rapporten viser, at en fuld implementering og håndhævelse af servicedirektivet vil øge EU’s handel med tjenester med ca. 7,2 pct. svarende til en forøgelse i EU’s BNP på 2 pct. For små og åbne økonomier som fx Danmark ventes BNP at kunne øges med op mod 3-4 pct. af BNP.