Det Nationale Turismeforum Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne

23-11-2018

Flere turister besøger Danmark, og de turister, der besøger os bruger flere penge og er tilfredse med deres ophold. Det viser en ny statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, der dog samtidig også viser, at det går endnu bedre i flere af de sammenlignelige lande, som vi ligger i konkurrence med om at tiltrække turister.