Det blå Danmark - Et maritimt kraftcenter

22-01-2018

Det Blå Danmark er et af Danmarks største eksporterhverv. Denne nøgleposition som værdiskaber og vækstlokomotiv i den danske økonomi er ikke opstået af sig selv. Den er resultatet af mange års evne til løbende at udvikle sig og sætte dagsordenen i et globalt maritimt marked i konstant forandring. Fremtidens vækst kommer ikke af sig selv, og derfor er det vigtigt, at offentlige og private aktører står sammen om visionen om et globalt maritimt kraftcenter, forankret i Det Blå Danmarks globale virke. Denne vækstplan sætter derfor fokus på de forudsætninger, der frem mod 2025 skal give Det Blå Danmark en plads på forreste række, når rammerne for den maritime digitale økonomi tegnes, nye maritime forretnings- og driftsmodeller udvikles; kort sagt når standarderne for “The New Blue Normal” sættes.