Afrapportering fra arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutter

08-01-2018

Konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter er ikke blevet påvirket af refinansieringsloven. Sådan konkluderer den nedsatte arbejdsgruppe.