Udlånsredegørelsen februar 2018

28-02-2018

Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, februar 2018. I 2017 er udlånet til husholdninger og erhverv samlet set steget med 1,2 pct., hvilket dækker over et øget realkreditudlån, mens udlån fra pengeinstitutterne er faldet. Dette mønster gælder for både udlånene til erhverv og til husholdninger.Den samlede stigning i udlånet i 2017 er primært drevet af stigende udlån til husholdningerne. Udlånene til husholdningerne er således samlet set steget 2 pct., mens udlån til erhverv samlet set er steget knap 0,2 pct. inklusiv en stigning i udstedelsen af erhvervsobligationer på 1,3 pct.