Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2018

18-04-2018

Det er en vigtig politisk prioritet for regeringen, at der er gode rammer for vækst og udvikling i landdistrikterne. Vi ønsker et Danmark i vækst, og at væksten når ud i alle dele af landet.