Rapport fra udvalget om konkurrencelovgivningen

10-04-2018

Rapporten indeholder en række anbefalinger til at styrke efterlevelsen og håndhævelsen af konkurrenceloven i Danmark. Et flertal af udvalgets medlemmer anbefaler, at bødeniveauet for overtrædelse af konkurrenceloven hæves væsentligt, og at der indføres fængselsstraf i kartelsager. Udvalget er enige om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens informations- og vejledningsindsats skal styrkes, og at dialogen mellem myndigheder og virksomheder i konkurrencesager intensiveres.