Estimation af produktivitetsvirkningen af STEM-uddannede

24-04-2018

Fokus i denne analyse er på beskæftigede med en STEM-baggrund og deres bidrag til vækst og velstand. Medarbejdere kan bidrage til virksomhedens værdiskabelse på flere måder. Typisk ses på den enkelte medarbejders evne til at producere. Et almindeligt mål for dette er timelønnen, som afspejler den enkelte medarbejders produktivitetsniveau. Dertil kan medarbejderne bidrage til at løfte virksomhedens samlede produktivitet