Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2015

26-03-2015

Redegørelsen om erhvervsfremme og støtte 2015 opgør udgifterne til de instrumenter, som regeringen bruger til at fremme vækst, produktivitet og erhvervsudvikling mv. I 2015 udgør de samlede statslige udgifter 24,3 mia. kr. Sammensætningen af erhvervsfremme og støtte til grøn omstilling er vokset fra 37 pct. i 2011 til 54 pct. 2015. Redegørelsen indeholder endvidere erhvervsfremme og støtte via EU samt regioner og kommuner.