Crowdfunding i Danmark

08-05-2015

Udbredelsen af crowdfunding er i kraftig vækst, men der har blandt markedsaktørerne været en vis usikkerhed i forhold til den danske regulering af forskellige former for crowdfunding. Med aftale om en vækstpakke fra juni 2014 aftalte regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti at igangsætte et arbejde med at undersøge mulighederne for at fremme crowdfunding i Danmark, herunder afklare hvilke eventuelle reguleringsmæssige udfordringer, der måtte findes på området. Rapporten giver en systematisk gennemgang af de reguleringsmæssige rammer for crowdfunding i Danmark.