Ekspertgruppe om gearingskrav for kreditinstitutter

07-12-2015

Ekspertgruppen anbefaler bl.a., at regeringen i de kommende EU-forhandlinger kan støtte et gearingskrav på 3 pct. af institutternes balance.