Fælles ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland

28-04-2015

Regeringen og delstatsregeringen Slesvig-Holsten har underskrevet en fælles ministererklæring og udarbejdet en handlingsplan med henblik på at styrke vækst og erhvervsudvikling på tværs af den landfaste grænse og Femern Bælt.