Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2014

09-09-2014

Regeringens "Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2014" udgør en del af vidensgrundlaget for regeringens reformkurs og arbejdet med en offensiv erhvervs- og vækstpolitik.Regeringen sætter vækstvilkårene i Danmark i et internationalt perspektiv. Hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande? Og går udviklingen i den rigtige retning? Udviklingen på de forskellige områder er beskrevet i de enkelte kapitler.Publikationen er i år blevet udbygget med en interaktiv figur, hvor det er muligt at sammenligne Danmarks vækst og konkurrence vilkår med andre lande.