Rapport om modvirkning af prisbobler på ejendomsmarkedet

11-09-2014

Som følge af de store konsekvenser ved en bristet prisboble igangsatte den daværende erhvervs- og vækstminister ekspertgruppen om modvirkning af prisbobler på ejendomsmarkedet via finansiel regulering. Ekspertgruppen har udarbejdet herværende tekniske rapport, som er sendt til ministeren. Rapporten peger på forskellige værktøjer, som evt. kan anvendes til at gøre penge- og realkreditinstitutter mere robuste over for og hæmme deres bidrag til opbygning af prisbobler på ejendomsmarkedet.