Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen

14-05-2014

Det skal være let at drive virksomhed i Danmark. Det er vigtigt for konkurrenceevne, beskæftigelse og vækst. Unødvendige administrative byrder og bureaukrati tager værdifuld tid fra virksomhederne. Tid som de kunne have brugt på at drive forretning. En effektiv regulering og enkle regler understøtter derimod virksomhedernes vækstvilkår. Virksomhederne skal opleve, at den offentlige regulering er forståelig, velbegrundet og med færrest mulige administrative byrder.