Udlånsredegørelse: Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2013

30-06-2014

Redegørelsen er den tiende i rækken af halvårlige redegørelser, som Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.