Vækstteam for IKT og digital vækst - anbefalinger

24-01-2014

Regeringen nedsatte i december 2012 vækstteamet for IKT og digital vækst. Vækstteamet har udarbejdet anbefalinger til regeringen om konkrete initiativer, som kan styrke vækstvilkårene inden for IKT-erhvervene og digital vækst i dansk erhvervsliv.