Danmark i arbejde - Vækstplan for dansk turisme

20-01-2014

Regeringen vil med vækstplanen skabe vækst og arbejdspladser i dansk turisme ved at udnytte og synliggøre de danske styrkepositioner og skabe en mere effektiv turismefremmeindsats. Vækstplanen indeholder 23 konkrete initiativer, som skal styrke det danske turismeprodukt og tiltrække flere turister til landet.