Udlånsredegørelse 1. halvår 2014

18-12-2014

Redegørelsen viser, at det samlede udlån til erhvervslivet fra banker og realkreditinstitutter er steget med 18 milliarder, svarende til en stigning på 1 procent fra 2013 til 2014. Det skyldes en væsentlig forøgelse af realkreditinstitutternes lån til erhvervslivet, mens pengeinstitutternes samlede udlån til erhvervslivet er faldet. Bankerne oplever dog, at der er en øget efterspørgsel på lån fra nye erhvervskunder.