Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2014

30-04-2014

Redegørelsen om erhvervsfremme og støtte 2014 opgør udgifterne til de instrumenter, som regeringen bruger til at fremme vækst, produktivitet og erhvervsudvikling mv. I 2014 er de samlede udgifter opgjort til 24,5 mia. kr. Den samlede erhvervsfremme og støtte forventes at stige fra 2013 til 2014 med 1,4 mia. kr. målt i faste priser. Stigningen skyldes, at PSO-tilskud forventes at stige med 1,5 mia. kr. Udgifter til ordninger via skattesystemet er reduceret med 0,1 mia. kr., mens udgifter til ordninger via finansloven er uændrede fra 2013 til 2014 - opgjort i faste priser.