Vækstpolitisk Tema nr. 1: Vækst og produktivitet i danske virksomheder

26-06-2012

Størrelse og internationaliseringsgrad er positivt forbundet med en effektiv ressourceanvendelse (målt ved den såkaldte totalfaktorproduktivitet). Analyserne følger som noget nyt danske virksomheder over en treårig periode. En del virksomheder har - ikke bare i et enkelt år, men også set over flere år - en relativt svag udnyttelse af deres ressourcer. Især mange virksomheder i en række hjemmemarkedsorienterede erhverv har en vedvarende lav produktivitet. I denne udgave af Vækstpolitisk Tema ses der nærmere på vækst og produktivitet i danske virksomheder.