Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 2. halvår 2011

29-06-2012

Redegørelsen er den sjette i rækken af halvårlige redegørelser, som Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.