Redegørelse om udviklingen i kreditmulighederne i Danmark, 1. halvår 2012

21-12-2012

Redegørelsen er den syvende i rækken af halvårlige redegørelser, som Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder i henhold til lov om finansiel stabilitet.