Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde

18-12-2012

Erhvervsfondsudvalget har den 18. dec. holdt møde med erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og afleveret en rapport, der bl.a. indeholder udkast til et lovforslag om en opdateret og moderniseret lovgivning for de erhvervsdrivende fonde.