Rapport om mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

21-08-2012

På Erhvervsudvalgets opfordring, beskriver Erhvervs- og Vækstministeriets rapport mulighederne for at sikre forbrugerne bedre rådgivning og øget konkurrence ved låntagning, at sikre forbrugerne bedre adgang til at klage over rådgivning fra andre rådgivere end banker og pengeinstitutter samt at sikre en opsplitning af gebyrer i gebyrer for henholdsvis rådgivning og låntagning. I rapporten anbefales det bl.a., at indføre en ny lov for finansielle rådgivere uden for den finansielle sektor. Loven skal sikre, at der stilles krav til de finansielle rådgiveres kompetencer, og at de bliver underlagt Finanstilsynets tilsyn.