Økonomisk Analyse nr. 1: Branchernes produktivitet

17-03-2011

Denne analyse sætter fokus på de lavproduktive brancher. 45 pct. af det samlede antal arbejdstimer i Danmark bliver udført i brancher, der ikke alene er lavproduktive, men som også er sakket bagud i produktiviteten. Halvdelen heraf er i private brancher, som i overvejende grad er hjemmemarkedserhverv. En række af disse brancher er i en nylig McKinsey-rapport udpeget som erhverv, hvor der er et potentiale for højere produktivitet gennem øget konkurrence.